Modelne železnice, DCC elektronika

DCC digitalizacija

Digitalizacija lokomotive RSD 4/5 – vgradnja motornega dekoderja
Digitalizacija lokomotive RSD 4/5 – vgradnja motornega dekoderja

Digitalizacija lokomotive RSD 4/5 – vgradnja motornega dekoderja

Za Jureta sem digitaliziral Atlasovo RSD 4/5 lokomotivo. Za motorni dekoder  je vzel DCC dekoder Zimo MX 630R.  Kasneje bomo dogradili še zvočni dekoder Tsunami 2 PNP. Zato sem sedaj pripravil prostor za zvočnik. V lokomotivi je malo prostora, zate…

Translate »