Po naročilu rišemo tiskana vezja za razne elektronske sklope. Posebej smo se usmerili v načrtovanje in risanje tiskanih vezij za modelne železnice in vse kar je povezano z modelarstvom.

Primer 3D izrisa tiskanega vezja za H0e lokomotive

Sestavljeno in vgrajeno vezje v Rocotovo H0e lokomotivo

TIskano vezje je obojestransko, na spodnji strani je narejen keep alive.

Primer 3D izrisa tiskanega vezja za Atlas lokomotive

Spodnja slika prikazuje sestavljeno in preizkušeno vezje