You are currently viewing Vodenje analognih (DC) vlakov z računalnikom

Vodenje analognih (DC) vlakov z računalnikom

  • Post category:DCC

Z Arduinom je možno vodenje tudi DC modelnih vlakov. Za to potrebujemo poleg računalnika z Windowsi, še Arduino UNO, Arduino Motor Shield (original) in program Desktop Station.

Arduino Motor Shield v škatli
Analog_gw_00

Arduino UNO z Motor Shieldom
Analog_gw_01
 Analog_gw_07

Arduino Motor Shield ima dva izhoda z max izhodnim tokom 2A. Tako lahko vozimo dva vlaka, vsakega na svojem odseku.
Analog_gw_04

Nastavitve Desktop Stationa so dokaj enostavne. Kreiramo novo lokomotivo, ki pa mora delati po protokolu MM2, izberemo naslov 1 za izhod A, ali naslov 2 za izhod B.
Settings-analog_gw

Prikaz vožnje z Desktop Station
https://youtu.be/6eZVOwHwX4M

Cena Arduino UNO + Arduino Motor Shield znaša cca. 50 EUR.

Povezava do sketcha za Arduino UNO – AnalogRS