You are currently viewing S88 feedback, tokovni modul

S88 feedback, tokovni modul

Končno mi je uspelo dokončati tokovni modul, kot dodatek za S88 modul.

Modul deluje na vseh sistemih, prav tako pa omogoča vizualno zasedenost tirov. Na modulu, sta na vsakem kanalu 2 LED diodi, rdeča je na vhodnem delu in javlja napako – kratek stik na tiru, druga LED dioda, katera je na izhodu pa prikazuje kateri tir je zaseden. Na tiskanem vezju je 8 kanalov.

Načrt vezja
S88_feedback_current_det_shema

Montažni načrt tiskanega vezja
S88_feedback_current_detect_pcb
Gerber datoteke za izdelavo tiskanega vezja
S88 feedback current module

Seznam materiala

Izdelana tiskana vezja
S88_feedback_C801 S88_feedback_C803 S88_feedback_C802

Sestavljanje SMD komponent in usmerniških mostičkov
S88_feedback_C804 S88_feedback_C805

Montaža avtomatskih varovalk, uporov in LED diod na izhodih
S88_feedback_C806 S88_feedback_C807S88_feedback_C808 S88_feedback_C809 S88_feedback_C810

Montaža podnožij za optokoplerje
S88_feedback_C811 S88_feedback_C812

Končano vezje brez optokoplerjev
S88_feedback_C813 S88_feedback_C814

Končano vezje z vsemi elementi
S88_feedback_C815 S88_feedback_C817

Simulacija kratkega stika na tirih. V primeru kratkega stika se vključi avtomatska varovalka in prižge rdeča LED
S88_feedback_C845

Testiranje z testerjem dekoderjev in DSMain R5
S88_feedback_C818 S88_feedback_C819 S88_feedback_C820 S88_feedback_C821 S88_feedback_C822

Test z lokomotivo
S88_feedback_C825 S88_feedback_C826 S88_feedback_C827