You are currently viewing Rele ploščica

Rele ploščica

Odločil sem se, da bom za premik kretnic na mojih modulih uporabil servo motorje. Ker so srca kretnic polarizirana, sem potreboval preklop DCC signala na kretnici. Zadevo bi lahko rešil s tipkami. Tako sem imel rešeno na prejšnji maketi. Iz izkušenj vem, da je ročico servo motorja, premik kretnice in premik tipkala težko uskladiti. Zato sem ubral drugačno pot. Naredil sem vezje za 4 releje, kateri skrbijo za pravilno polarizacijo kretnice, za krmiljenje uporabljam moj dekoder in program Mardec.

Načrt vezja

Izgled tiskanega vezja

Tiskano vezje pred in med sestavljanjem, upori, diode in releji so SMD

Končano tiskano vezje

Vgrajeno vezje z releji in DCC dekoder