You are currently viewing Novi H0e moduli, 7. del

Novi H0e moduli, 7. del

Sledila je izdelava pokrajine in detajlov. Na pobarvano podlogo sem nasul mešanico zemlje in malo peska, da sem dobil podlago za sejanje trave. Travo sem sejal z doma narejenim grassmastrom.

Najprej sem sem lotil modula na katerem je žaga. Povezal sem zvočni dekoder, pritrdil žago ter naredil okolico, zložene deske, nekaj hlodovine, …

Za podlago pod skladovnicami lesa sem na 3D tiskalniku sprintal betonske bloke, kateri so pobarvani z osnovno barvo ter sivo barvo in črnim washem.

Sledila je ozelenitev okolice… Naredil sem tudi nekaj grmičkov. Osnova so Hekijeva naravna drevesa, ter razni posipi.

Pri žagi manjkajo še drevesa in smreke, katera moram še narediti. Drevesa bodo Hekijeva naravna drevesa, smreke bodo samogradnja.