You are currently viewing Nalaganje programa v Arduino

Nalaganje programa v Arduino

  • Post category:DCC

Pripravil sem kratka navodila kako naložiti program v Arduino. Postopek je enak za vse vrste Arduino plošč, primer pa temelji na nalaganju programa v DSmain.

Za nalaganje programa v Arduino potrebujemo Arduino IDE, vedno vzamemo zadnjo stabilno verzijo programa, v našem primeru je to Arduino 1.0.6, potrebujemo tudi program. Ker nalagamo program v DSmain, bomo z avtorjeve spletne strani vzeli DSGateway.

Ko smo instalirali program Arduino 1.0.6, ga zaženemo. Po prvem zagonu moramo naložiti program DSGateway v Arduino.

V programu poiščemo Sketch/Import Library/Add Library
Arduino_lib2

Poiščemo zip datoteko, katero smo dobili z Yaasanove spletne strani (to se nanaša na  DSmain in na DCC/MM2 Shield)…
Arduino_lib3

Če se je program naložil pravilno v Arduino IDE moremo dobiti v zelenem pasu potrditev, da je vse ok.
Arduino_lib4

Naslednji korak je izbira prave Arduino plošče, za Arduino Uno izberemo prvo, Za Arduino Nano pa Arduino Nano w/ATmega328, naboljše pa je preveriti napis – ime mikrokontrolerja na plošči.

Arduino_lib5
Ko smo izbrali tip Arduino plošče, izberemo še serijski port, na katerega je povezana Arduino plošča.
Arduino_lib6

Ko smo zaključili z nastavitvami izberemo programček, katerega bomo naložili na Arduino. V našem primeru izberemo File/Examples/DSGatewayLib/DSmainR2, ker nalagamo program za DSmain.
Arduino_lib7

Odpre se nam novo okno.
Arduino_lib9

Testno skompajliramo programček, to naredimo tako, da pritisnemo na kljukico v krogu. Na zelenem polju na desni strani vidimo napredek prevajanja.
Arduino_lib10
Ko se program prevede, dobimo na levi strani potrditev, da je prevajanje zaključeno.
Arduino_lib11

Po uspešnem testnem prevajanju moramo program naložiti v Arduino. Za nalaganje pritisnemo na puščico v krogu.
Arduino_lib12

Program bo še enkrat prevedel celoten program, katerega nalagamo. V fazi nalaganje v Arduino, pa nam bosta na Arduino plošči utripali RX/TX LED diodi.

Po zaključenem prenosu v Arduino dobimo potrditev, da se je celoten program naložil v Arduino.
Sedaj lahko začnemo uporabljat DSmain za vodenje vlakov.

Opisan postopek velja za vse vrste Arduino plošč, razlika je samo v nalaganju programa v Arduino IDE. Postopek ponavadi opišejo avtorji progamov za Arduino.