JŽ 158 002

Iz predelave se je vrnila JŽ 158 002. Lokomotiva je vozila na Jesenicah in v Mariboru.
158001 JZ-158-002-v-MB

Kot osnova za predelavo je bila Roco lokomotiva.

Nekaj o pravi lokomotivi: 
Parna lokomotiva – tendrovka BR 93 je bila izdelana v letu 1914 kot T14. V lasti so jo imele takratne Pruske (KPEV) in Virtemberške (KWStE) železnice. Lokomotiva je imela nekaj pomanjkljivosti – največja je bila premajhen rezervoar za vodo. Pomanjkljivosti so odpravili leta 1918, ko so izdelali podserijo T14,  ki je bila daljša za 0,7 m in imela večji prostor za premog in vodo. Z dodatnimi modifikacijami so dosegli za 5 km/h večjo hitrost od modela T14 – na 70 km/h.
Po združitvi nemških železnic v nemške državne železnice DRG leta 1920 in poenotenju vseh modelov lokomotiv, pa je T 14 dobila oznako BR 93. Bila je namenjena za vožnjo tovornih vlakov. Med leti 1918 in 1924 je bilo izdelanih 768 lokomotiv, za prusko direkcijo 729 in za virtemberško direkcijo 39 lokomotiv.  Zadnjo lokomotivo te serije so razrezali leta 1972. V muzeju v Neuenmarktu pa stoji edina še ohranjena z oznako BR 93 526. Lokomotivi te serije sta vozili tudi v Jugoslaviji pod oznako JŽ 158. Jugoslavija je dobila leta 1947 od Avstrije 2 lokomotivi te serije. Ena lokomotiva je vozila v okolici Šentilja, druga pa na Jesenicah.

Nekaj lastnosti:
Največja hitrost: 70 km/h
Razpored osi: 1-4-1
Število cilindrov: 2
Največja moč: 1000 KM
Skupna teža v službi: 104 t
Osna obremenitev: 17,9 t
Pritisk v kotlu: 12,2 bar