You are currently viewing DSWatch

DSWatch

Pred kratkim sem pri Yaasanu nabavil DSWatch. To je majhna napravica, katera nam na displeju prikaže delovanje našega DCC sistema. Prikazuje poslane/sprejete DCC pakete, prikaže delovanje dekoderjev, katera funkcija je bila uporabljena, itd.

Kit komplet.

Kit je skoraj sestavljen, prispajkati je potrebno displej, konektor, tipko in 2 kondenzatorja.

Sestavljen DSWatch

Prvi test

Testiranje posameznih funkcij.
Pikaz kakšen paket je bil poslan.

Delovanje kretnic, katera je bila sprožena in kam je usmerjena.

Prikaz preverjanja kateri dekoder deluje, naslov, smer in hitrost…

Zelo dobra zadeva, za testiranje, odktivanje napak in težav v DCC sistemu,. Prav tako pride prav pri razvoju novih DCC dekoderjev in naprav.