You are currently viewing DCC kontrolirana vodna črpalka

DCC kontrolirana vodna črpalka

Vollmerjevo vodno črpalko za parne lokomotive sem predelal, tako da jo sedaj premika servo motor. Servo motor je krmiljen preko DCC dekoderja.

Sestavni deli
DCC_crpalka_00 DCC_crpalka_01

Sestavljena črpalka
DCC_crpalka_02

Sestavljena črpalka na prvem testu, programiranje CV-jev za začetno in končno pozicijo črpalke.
DCC_crpalka_03

Provizorična vgradnja in test z lokomotivo
DCC_crpalka_04 DCC_crpalka_05 DCC_crpalka_06

Kratek video

Sedaj se mora vse skupaj dobro posušiti. Sledi barvanje, izdelava dodatkov in končna vgradnja na maketo.

[cryout-button-color url=”#” color=”#47AFFF”]Dodano, 23.11.2014[/cryout-button-color]
Vodna črpalka je dokončana in vgrajena na maketo
Vodna črpalka Vodna črpalka Vodna črpalka
Vodna črpalka Vodna črpalka Vodna_pumpa_08 Vodna_pumpa_09